Småbolagsportföljen

Småbolagsportföljen innehåller aktier med relativt lågt börsvärde, låg eller ingen vinst, men en betydande tillväxtpotential. Jag har en sådan portfölj vid sidan av utdelningsportföljen då sådana bolag är ett bra komplement till de stora och säkra utdelningsaktierna. Det ger möjligheten att föra över eventuell vinst från den ena portföljen till den andra.

Bolag i portföljen:

 • Patriot One Technologies 🇨🇦
  • Patriot One Tech. July 2020 Warrant 🇨🇦
  • Patriot One Tech. November 2020 Warrant 🇨🇦
  • Patriot One Tech. February 2021 Warrant 🇨🇦
  • Patriot One Tech Bull X3 Certifikat 🇸🇪
 • Petrotal 🇨🇦
 • Phase Holographic 🇸🇪
 • Saxlund Group 🇸🇪
 • Transiro Int. 🇸🇪
 • Quickbit 🇸🇪

Portföljstart: 7 oktober 2019.