Att välja småbolagsaktier

Förslag på kriterier vid val av småbolagsaktier

  1. Affärsidé – är affärsidén tillräckligt stabil för skapa en ökande efterfrågan på företagets produkter/tjänster? Är bolagets affärsidé hållbar åtminstone ett flertal decennier in i framtiden?
  2. Konkurrens – finns det andra bolag i nuläget eller på frammarsch som säljer liknande produkter? Bolag med ensamrätt/patent på produkter som ingen annan har, där efterfrågan väntas öka, kan vara köpvärda
  3. Styrelse – vilka sitter i styrelsen och vilken kompetens tar ledamöterna med in i bolaget? Är de investerade i bolaget, i så fall hur hårt? Insiderhandel? Stora men även små aktieköp är ofta ett gott tecken. Tvärtom vid insiderförsäljning av aktier
  4. Finansiella aspekter – har företaget tillräckligt med pengar för att sjösätta sina projekt? Hur mycket pengar går åt per månad, hur länge klarar de sig på de pengar de har nu? Frekventa nyemissioner (= ta in nya pengar från investerare) är ofta inget bra tecken. Kolla kvartalsrapporter/VD-ord för att se hur omsättningen/läget förändras över året!
  5. Timing – hur långt ifrån är bolaget att börja sälja sina produkter – dvs. hur långt ifrån omsättning / vinst är bolaget? Det är på denna punkt många gör fel, och den bör inte underskattas. Lätt att hoppa in i något som verkar spännande men stor risk man går in i helt fel läge på en hög aktiekurs som det inte finns fog för – oftast bäst att avvakta
  6. Övriga brister/förtjänster – kan vara all möjlig info. Ju mer man vet, desto bättre. Kan vara vilka partners bolaget har, hur bolaget startade och dess historia, kunskap om konkurrenter mm.