Start

FacebookInstagram

Avkastningsraketen

bloggen om passiv inkomst genom aktieutdelningar och vinster från småbolag

Hej och välkomna!

Avkastningsraketen bygger på min resa mot ekonomiskt oberoende och tidsmässig frihet – detta genom två portföljer. Den ena är utdelningsportföljen där målet är att kunna leva på utdelningar, dvs. nå 180 000 kr i utdelningar per år eller 15 000 kr/mån innan jag fyllt 40 år. Utdelningarna återinvesteras för maximal ränta-på-ränta-effekt. Ovan är mitt egna mål och syftar inte nödvändigtvis till att alla läsare ska genomföra exakt samma resa. Denna portfölj och strategi kommer läggas större fokus på när jag har studerat färdigt eftersom maximal effekt uppnås när man arbetar och kan lägga undan en del av lönen varje månad till portföljen.

Den andra är småbolagportföljen där jag investerar i bolag med stabila affärsidéer, stor tillväxtpotential, låg konkurrens och som har framtiden för sig. Det kan vara områden som Fintech, Martech, Medtech, Säkerhetsbranschen, Greentech, inte sällan bolag med olika typer av tekniska innovationer som för samhället framåt inom olika områden. Vinster från denna portfölj används delvis för att köpa aktier till utdelningsportföljen, på så sätt snabbas ränta-på-ränta-effekten på. Några urvalskriterier jag utgår från vid val av småbolagsaktier hittar du här. Använder mig mycket av teknisk analys som komplement till fundamental analys.

Med bloggen vill jag bidra med inspiration och perspektiv kring att låta pengar växa på sikt, oberoende av vilka mål du har. Att börja spara och investera så tidigt som möjligt gör en enorm skillnad senare, speciellt om man varje månad sätter av en del av lönen i utdelningsaktier och återinvesterar utdelningarna – gärna i en välbalanserad och högutdelande portfölj, likt utdelningsportföljen med en genomsnittlig direktavkastning på cirka 3,5-4,0 % då coronakrisen gjort att vissa utdelningar uteblivit eller minskats (innan krisen över 4 %).

Oavsett om du är 20 eller 60 år och om målet med sparandet är ekonomisk trygghet, spara ihop till en specifik sak, sätta guldkant på tillvaron eller rentutav gå i pension tidigare, hoppas jag på att kunna bidra med kunskap kring sparande och långsiktiga investeringar och därigenom intressera fler att komma igång. Ränta-på-ränta-effekten är explosiv och det går mycket fortare än man tror bara man är konsekvent.


Denna blogg sticker ut från många andra utdelningsbloggar dels genom att jag strävar efter en relativt hög direktavkastning (oftast 4 % +), vilket många sållar bort i definitiv övertygelse om att hög utdelning är synonymt med att utdelningen kommer sänkas snart. För att minska sådan risk kan du läsa om urvalskriterier här. Vinster från småbolagsportföljen blir dessutom som en slags tredje inkomstkälla utöver lön/CSN och utdelningar. Utdelningsportföljen får således bränsle från tre olika håll med ständigt växande utdelningar.
Prenumerera nedan för att inte missa inlägg.


Blogginlägg:

Visa alla inlägg